Úvod

Dobrý den. To jsem já, Váš starý známý Brouk Pytlík. Všichni Češi mě doufám znají. Jsem koncentrovaným odrazem duše pravého Čecha. Všude jsem byl, všechno znám a všemu rozumím. To mi dává morální právo do všeho mluvit, což také činím. Tyto stránky jsou výkladní skříní mé vševědoucí duše, jakýmsi Pytlíkovým Hyde Parkem.

Rozhodl jsem se v následujících volbách rozdrtit stávající parlamentní strany, aby v této zemi zavládl místo zlořádu dobrořád. Mocnou zbraní mi bude Velká Pytlíkova reforma (dále jen Reforma), která je převratně jednoduchá, levná a účinná.

Theodore Wilden napsal v osmdesátých letech knihu Výměna klaunů. O tom, co nastane, až národ díky mně prozří,  by se slušelo napsat pokračování pod názvem Definitivní výměna klaunů, protože občané, kteří pocítí blahodárný vliv Reformy, již nikdy nebudou chtít nic jiného.

Lidé mělčích zájmů, které zajímá spíše dopad na jejich peněženky než nějaké hlubokomyslné úvahy, si mohou rovnou začít hrát s kalkulátorem.

Dílčí otázky Reformy se pokusím postupně rozebrat na svém blogu, kde se k nim také můžete vyjádřit.