Pytlíkův čistě příjemný srovnávací kalkulátor

Můj kalkulátor počítá čistý příjem - proto tedy čistě příjemný :-). Snadno můžete porovnat výsledky podle stávajících předpisů a podle Velké Pytlíkovy reformy (dále jen Reformy). Základní výše sociální dávky podle Reformyzávisí na věku poplatníka. Pro potřeby výpočtu je v kalkulátoru nahrazena průměrnou výší sociální dávky. Změnou vstupních údajů můžete sledovat vliv jednotlivých parametrů na výši čistého příjmu.

Ve výpočtu podle Reformy postřehnete absenci zdravotního a sociálního pojištění. Stávající zdravotní pojištění je ve skutečnosti daň, tudíž neexistuje rozumný důvod platit je odděleně od daně z příjmu. Největší složkou stávajícího sociálního pojištění je důchodové pojištění. V mém pojetí je důchodové pojištění zcela samostatné a je skutečným pojištěním, kdy například dvojnásobné pojistné přináší i dvojnásobný důchod, takže stáří budete moci prožít důstojně. Není v něm obsaženo žádné umělé přerozdělování, jen normální pojišťovácká aritmetika a statistika. Co do pojištění vložím, to z něj (statisticky průměrně) dostanu.

Novinkou je sociální spoření do Osobního sociálního fondu. Je to univerzální spoření osvobozené od daně z příjmu, přičemž při kvalifikovaném čerpání, tj. při dodržení určitých podmínek, nepodléhají výplaty z tohoto spoření dani z příjmu. Kvalifikovaným čerpáním ze sociálního fondu může být například výplata dávek při pracovní neschopnosti či ztrátě zaměstnání nebo výplata důchodové renty. Kvalifikovaným čerpáním mohou být i platby některých pojištění, například nemocenského, sociálního či životního, dá-li jim poplatník přednost před spořením.

Sociální spoření tedy nahrazuje nemocenské pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání a zároveň vymezuje rámec pro uplatňování daňových odpočtů. Rovněž nahrazuje či doplňuje nešikovnou implementaci druhého pilíře důchodové reformy. Až do naspoření stanoveného minimálního objemu naspořených prostředků je spoření povinné. S penězi nad rámec tohoto limitu lze disponovat bez omezení, takto vyplacené prostředky však budou zatíženy daní z příjmu.

Musím se přiznat, že přepracování kalkulátoru podle aktuálních předpisů bylo přes předchozí zkušenosti stále poměrně náročné. Tradičně jsem rezignoval na sociální příplatky, příspěvky na bydlení, podporu v nezaměstnanosti a dávky vycházející z existenčního minima. Rovněž jsem nezohlednil minimální mzdu. Nejspíš jsem vedle toho přehlédl, zanedbal či odlišně zaokrouhlil ještě nějaké drobnosti. V zásadě by se však mé výpočty neměly významně lišit od skutečnosti.

Důsledkem výše zmíněného zjednodušení je, že neuvidíte, že v určitém rozpětí příjmů můžete ve stávajícím systému pracovat prakticky zadarmo díky krácení sociálních dávek v závislosti na dosaženém příjmu, a nemůžete tak tuto zhůvěřilost porovnat s elegancí Reformy, jež vám sociální dávky ponechá nedotčené a každá další vydělaná a řádně zdaněná koruna bez výjimky znamená přínos pro váš osobní či rodinný rozpočet. Tím pádem vás snad ani nenapadne nechat si proklouznout možnost přivýdělku v případě, že nebudete mít do čeho píchnout a budete mít vysoko do žlabu.

Abyste se necítili ochuzeni o důkaz zhovadilosti nespojitostí v daňovém a sociálním systému, připravil jsem lahůdkový příklad. V kalkulátoru je přednastavena rodina dvou dospělých se dvěma dětmi nad 15 let a celkovým hrubým příjmem 31800 Kč. To není nic závratného. Cvičně zvyšte příjem o stovku (třeba změňte 16800 na 16900) a podívejte se, co se stalo s čistým příjmem. Jen jste dostali trochu přidáno, hned vám nějaká mrcha šlohla přídavky na děti. To opravdu zabolí!

Hned jste odhalili jeden z přehršle půvabů Reformy.

Zakomponování důchodového pojištění a sociálního spoření do kalkulátoru způsobuje, že vám může připadat, že Reforma bohatým bere a chudým dává. U těch chudých je to trochu pravda, ale není to nic závratného. Onen dojem, že bohatí dostanou podle Reformy méně, je způsoben tím, že kalkulátor nepočítá se stropem pro placení povinného důchodového pojištění. Ten strop samozřejmě může existovat a je dost jedno, jaká bude jeho výše, neboť snížení objemu prostředků vybraných na důchodovém pojištění se jedna ku jedné odrazí na objemu prostředků vyplacených na důchody, ovšem s určitým zpožděním.

Sociální spoření je nejen náhradou za sociální pojištění, nýbrž i dalším zdrojem financování důchodu. V případě nemoci či ztráty zaměstnání sáhneme do Osobního sociálního fondu nebo se pojistíme a bude to naše svobodné rozhodnutí. V kalkulátoru můžete nastavit, jak velká bude nespotřebovaná část sociálního spoření, již použijete pro výpočet dodatečné renty.

Když si trochu pohrajete s kalkulátorem, pravděpodobně už nebudete trpět silným pocitem, že vás po Reformě bude stát jen vysávat a vy budete své peníze házet do černé díry. Jen se musíte začít chovat zodpovědně. Odměnou vám bude jistota, že se nebudete muset vláčet po úřadech, abyste získali prostředky k neumření hlady. Ušetřené úsilí můžete věnovat shánění přivýdělku, za nějž vás nikdo nebude penalizovat krácením dávek. Navíc vám nikdo nebude předepisovat, jak, v jaké míře a proti jakým rizikům se zajistit.

Na závěr se musím pochválit. Výpočet podle Reformy je ve srovnání se stávajícím způsobem výpočtu tak nesrovnatelně jednodušší, že už jen kvůli tomu stojí za to Reformu zrealizovat.


Příjem podle stávajících předpisů
Čistá mzda celkem:
Počet dětí do 6 let: Životní minimum:
Počet dětí od 6 (včetně) do 15 let: Přídavky na děti:
Počet studentů od 15 (včetně) do 26 (nezaopatřených): Daňové zvýhodnění na děti:
Čistý příjem domácnosti:
Příjem po Reformě
Důchodové pojištění: Sociální spoření:
    Důchodové pojištění a spoření celkem:
Superhrubá mzda: Základ daně: Sazba daně: Daň:
Počet členů domácnosti: Průměrná sociální dávka na osobu: Sociální dávka:
Čistý příjem domácnosti:

Orientační výpočet důchodu podle předpisů 2015 
Průměrná hrubá mzda: Vyměřovací základ:
Počet roků pojištění: Základní výměra: Důchod celkem:
Orientační výpočet renty podle podle Reformy
Průměrná superhrubá mzda: Počet měsíčních plateb:
Měsíční platba důchodového pojištění: Naspořená částka: Renta z pojištění:
Měsíční platba dobrovolného spoření: Naspořená částka: Renta ze spoření:
Sociální dávka v důchodu: Důchod celekm:
Orientační výpočet renty z penzijního připojištění
Průměrný výnos: Naspořená částka: Renta:

Pokud Vám kalkulátor nepřepočítává výsledky, znamená to nejspíš, že Váš prohlížeč nepodporuje nebo má zakázaný JavaScript. Pokud s tím nemůžete nic dělat, máte smůlu, chcete-li si spočítat čistý příjem domácnosti podle stávajících předpisů, protože jsou tak komplikované, že to bez chyby zvládne pravděpodobně pouze kovaný profesionál. Pokud však chcete spočítat hrubý příjem domácnosti podle Reformy, použijte obyčejnou kalkulačku nebo tužku a papír.

Vzorec je jednoduchý:

základ daně = současná hrubá mzda × 1,34 - zaplacené důchodové pojištění - sociální spoření
daň = základ daně × sazba daně
sociální dávka celkem (odhad) = počet osob × průměrná sociální dávka
čistý příjem = základ daně - daň + sociální dávka

Příklad:

průměrná sociální dávka = 2200 Kč
sazba důchodového pojištění = 15%
sazba dobrovolného spoření = 15%
sazba daně = 30%
(super)hrubá mzda = 20000 Kč
počet osob = 1
důchodové pojištění = 20000 * 0,15 = 3000 Kč
dobrovolné spoření = 20000 * 0,15 = 3000 Kč
základ daně = 20000 - 3000 - 3000 = 14000 Kč
daň = 14000 × 0,3 = 4200 Kč
sociální dávka celkem (odhad) = 1 × 2200 = 2200 Kč
čistý příjem = 14000 - 4200 + 2200 = 12000 Kč

Uvedená výše plošně vyplácených sociálních dávek a sazba daně slouží jen pro demonstrační účely. Hádám, že pro rovnovážný stav financí by se mohly pohybovat kolem uvedených hodnot. S postupujícím blahodárným vlivem Reformy se však jistě záhy dostaneme k výhodnějším parametrům.

Důchodový kalkulátor

Důchodový kalkulátor vypočítává orientační výši důchodu z průměrné hrubé mzdy a odpracovaných let. Průměrnou hrubou mzdou se rozumí průměrná hrubá mzda za rozhodné období přepočítaná podle příslušných tabulek. Vypočtená výše důchodu nebere v úvahu vliv budoucí inflace, ale to nám vyhovuje, protože nás zajímá reálná výše důchodu přepočítaná na dnešní ceny. Současná verze kalkulátoru bere jako výchozí hodnotu pro výpočet takzvanou superhrubou mzdu.

Kalkulátor dále počítá rentu z důchodového pojištění a dobrovolného spoření. V kalkulátoru jsou pro výpočet renty použity aktuální statistické údaje, konkrétně naděje dožití. Lze předpokládat, že v nejbližší budoucnosti vývoj statictických ukazatelů povede k postupnému snižování renty. Můžeme se s tím smířit, ale můžeme se tomu i bránit dobrovolným spořením nebo pozdějším odchodem do důchodu. Z našeho pohledu je to určitá nevýhoda, z hlediska stability průběžného důchodového systému je to obrovská výhoda.

Rentu porovnávejte s dnešní procentní výměrou důchodu. Skutečný vyplácený důchod bude vyšší o ekvivalent současné základní výměry důchodu neboli plošně vyplácenou sociální dávku.

Pro srovnání jsem přidal orientační výpočet penze z komerčního penzijního pojištění v závislosti na výši měsíčního příspěvku a délce placení pojištění. Pro výpočet renty použijte předpokládané reálné zhodnocení očištěné o vliv inflace.

Při výpočtu jsem bral v úvahu pohlaví pojištěnce a věk, od něhož se bude penze vyplácet, neboť na nich závisí hodnota statistického ukazatele naděje dožití. Obecně platí, že vyšší věk, od něhož se penze začne vyplácet, znamená vyšší penzi, a že pro ženy za stejných podmínek vycházejí nižší penze než pro muže. Není to diskriminace podle pohlaví, ale důsledek skutečnosti, že se ženy statisticky dožívají vyššího věku. To žádný podnikatelský subjekt v normálním tržním prostředí nemůže bohužel ignorovat. Eurobyrokrati mají odlišný názor, takže jsem rovněž přidal možnost výpočtu pro půměrného bezpohlavního euroobčana.